دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف رهبری تحول گرا

رهبر تحول گرا فردی می باشد که پیروان خود را توان مند ساخته و ان ها را به جای تعقیب منافع شخصی، تشویق به پیروی از اهداف دسته جمعی می نماید. این رهبران، خوش بینی ، جاذبه، هوش و تعداد زیادی از سایر توانایی های شخصی را به کار می گیرند. تا آرمان های دیگران را ارتقا داده و افراد و سازمان را به بالابرین سطح عملکرد نائل سازند. رهبری تحول افرین برطبق مدل برنارد بس  بر اساس 4 ویژگی نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی تتحقق می یابد:

نفوذ آرمانی: رهبرانی را تبیین می دهد که به عنوان مدل هایی قوی برای پیروان اقدام می کنند. چنانچه یک رهبر تحول آفرین باشد، حس تکریم، تحسین و وفاداری را در میان پیروان خود ایجاد خواهد نمود و بر اهمیت داشتن تعهد قوی جهت رسیدن به رسالت های سازمان تاکید خواهد نمود.

ترغیب ذهنی: رهبران تحول آفرین از ترغیب ذهنی جهت به چالش کشیدن افکار و تصورات و خلاقیت پیروان بهره گیری می کنند. این امر مستلزم آن می باشد که رهبران در عین تشویق پیروان به ارائه رویکردهای جدید و خلاق برای انجام کارها، آن ها را به سمت مطالعه مجدد روش های سنتی حل مساله سوق دهد. در چنین حالتی، وضع موجود زیر سوال می رود. روش های نو برای توسعه سازمان و به تحقق رساندن رسالت ها اظهار می گردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انگیزش الهام بخش: این عامل توصیف کننده رهبرانی می باشد که از طریق مشارکت دادن پیروان در ترسیم چشم انداز آینده تعهد آ ن ها را افزایش داده و ایجاد انگیزه می نماید.

ملاحضات فردی: این عامل زمانی رخ می دهد که رهبر به پیروان خود در راستای رسیدن به نیازهای مطلوبشان خدمت می کند و جهت توسعه توان بالقوه افراد کوشش می نماید( استرانگ[1]،2005: 16)

رهبران تحول گرا به تحریک فرهیختگی می پردازند. یعنی با برانگیختن پیروان به وسیله رهبر به مقصود کشف راه حل های جدید و تفکر مجدد در مورد حل معضلات سازمانی توسط پیروان می باشد. در وا قع رفتار رهبر، چالشی برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند، کوشش و کوشش نمایند و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد، دوباره تفکر کنند. همچنین از دیگر مشخصه های رهبران تحول گرا ، طرفداری های رشد دهنده می باشد ، رهبر تحول آفری ، با تک تک پیروان ارتباط ای مجزا مستقر نموده تا نیازها ، مهارت ها و آرزوهای متفاوت آنها را درک نماید. این رهبران مانند یک مربی یا معلم اقدام کرده و پیوسته پیروان خود را در جهت نیل به سطوح عالیتر ظرفیت خود توسعه می دهند( کریشنان[2]،2004: 36).

رهبران تحول افرین توجه پیروان را به اهداف جمعی هدایت کرده و برای تحریک انگیزه های سطح بالای کارکنان، آنان را در تعقیب اهداف سازمانی ترغیب می کنندن باس و آوولیو  عقیده دارند که رهبری تحول آفرین زمانی شکل می گیرد که رهبر علایق کارکنانش را توسعه بخشد، آنها را برای پذیرش ماموریت های کروهی آگاه کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منانفع خویش ، برای منافع گروه، برانگیزانند(فیتزگرالد و همکاران[3]، 2010: 62).

رهبر تحول آفرین کلید احیای شرکت های تجاری بزرگ به شمار می رود. بخشی از احیا یک سازمان توان مندسازی کارکنان می باشد. یک رهبر تحول آفرین می تواند چشم اندازی جدید برای شرکت تعریف کند و کارکنان را برای قبول و گام برداشتن در جهت این چشم انداز ترغیب کند.

[1] strang

[2] Krishnan

[3] Fitzgerald & schutte

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب