دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

21 هفت ویژگی رفتاری رهبران تحول آفرین

رهبران تحول آفرین ویژگی های فردی سایر رهبران موثر را دارا می باشند. مطالعه های انجام شده به وجود حداقل هفت ویژگی و رفتار در رهبران تحول آفرین اشاده کرده اند:

1- چشم انداز: رهبران تحول آفرین، تصویری از آینده سازمان شان را ترسیم می کنند و معمولا این چشم انداز را با یاد آوری مکرر به پیروانشان القا می کنند.

2- بالندگی کارکنان: رهبر تحول آفرین، نیاز و توانایی های کارکنان را شناسایی کرده و معمولا به فرد به فرد مبادرت به تقویت و پرورش افراد می کند.

3 – رهبری حمایتی: از حمله رفتارهای حمایتی مهم می توان به ارائه بازخورد مثبت به اعضا و تشویق و قدردانی از موفقیت های افراد تصریح نمود . برای رهبران تحول آفرین، اعمال رفتارهای حمایتی بسیار مهم می باشد، به ویژه زمانی که گروه با یک هدف چالشی نظیر یافتن راه های سود آوری رو به رو باشند.

4-  توان مندسازی: رهبران تحول آفرین ، کوشش نمی کنند که همه تصمیم های مهم را خودشان به تنهایی اتخاد کنند. آن ها قدرت و اطلاعات لازم را در اختیار کارکنان قرارداده و روحیه استقلال طلبی را در کارکنان به وجود می آورند.

5 – تفکر و نوآوری: رهبران تحول آفرین برای نیل به اهدافشان، تنها به راهبردهای معمول فکر نکرده و کارکنان را تشویق می کنند تا برای حل مسائل به دنبال گزینه های مختلف باشند( جوهره خلاقیت).

6– رهبران با الگو ی عملی: بین گفتار و کردار رهبران تحول آفرین، سازگاری هست. از این رو، آن ها را الگوهای عملی خوبی به شمار می آیند.

7 – کاریزما: از همه مهمتر این که رهبران تحول آفرین کاریزماتیک هستند و این ویژگی به آن ها کمک می کند تا روحیه و انگیزه ی زیادی به پیروانشان القا کنند. ( براون و همکاران ،2000: 68)

پارامترهای موثری که بر سبک رهبری تحول آفرین تاثیر دارند می توان به موارد زیر تصریح نمود:

1- هوش عاطفی (EQ): هوش عاطفی از مفاهیمی می باشد که در سالهای پایانی قرن بیستم مطرح و نسبتا باعث ایجاد انقلابی درمباحث مربوط به علم رفتار سازمانی گردید و بعضی عقیده دارند همان گونه که هوش منطقی و یا همان بهره هوشی (IQ) نیرو محرک تحولات قرن بیستم بوده می باشد، در قرن بیستم یک هوش عاطفی (EQ) منشا و موجب تحولات خواهد بود. هوش عاطفی(EQ) عبارت می باشد از ظرفیت ها یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود ودیگران با هدف برانگیختن و کنترل موثر احساسات خود و بهره گیری از آنها در روابط با دیگران. البته خاطر نشان می گردد که از دیدگاه صاحب نظران هوش عاطفی به گونه ژنتیکی ثابت نبوده و قابل آموزش و یادگیری می باشد. هوش عاطفی دارای پنج غیر از خود آگاهی، خود تنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت های اجتماعی می باشد(مرتضوی ، ناظمی ، و محمودی فخر آبادی ، 1384: 78).

2- برون گرایی: ویژگی این گونه شخصیت ها در باب تسلط و نفوذ اجتماعی باعث شده می باشد تا به عنوان یکی از پارامترهای موثربررهبری تحول آفرین مورد توجه قرار گیرد. تحقیقات انجام شده در این خصوص نیز نشان دهنده وجود ارتباط مثبت و معناداربین انهامی باشد و به عبارت بهتر قابلیت برون گرایی یکی از خصوصیات رهبران تحول آفرین خواهد بود ( بیراسناو[1] و همکاران، 2011: 16)

3 – استقبال از کسب تجربه: افرادی که دارای این ویژگی می باشند تمایل بیشتری به تغییر وضع موجود دارند و این بدین معناست که ویژگی استقبال از کسب تجربه توسط رهبران تحول آفرین مورد توجه و اقدام قرار گرفته می باشد که البته این موضوع با بعضی یافته های جهانی در این خصوص نیز مطابقت دارد.

4– هوشمندی (IQ): با ملاحظه و مطالعه تحقیقات انجام شده و نتایج مربوطه به آن این نکته روشن می گردد که بین هوشمندی و سبک رهبری تحول آفرین در سازمان ها و فضای فرهنگی ارتباط مثبت و معنادارای هست.

5– عدم عصبیت: مقصود از عصبیت وجود ویژگی هایی نظیر اضطراب ، افسردگی ، عدم ارامش و غیره می باشد که منجر به از بین رفتن اعتماد به نفس و خود شکوفایی می گردد. تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان دهنده این هستند که بین عصبیت و سبک رهبری تحول گرا یک ارتباط معنادار و منفی وجوددارد و عصبیت باعث کاهش کارآمدی می گردد ( ویکتور[2]، 2008: 36).

 

[1] Birasnav

[2] Víctor

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب